Untitled Document
 
Notice
2018ҴšSmart doll 装
2016Ҵ12šSDGr-girl檿檵
2015Ҵ12ŪѢҪ売Ϊ
2015Ҵ6Ū Ѣ 内
2015Ҵ5ŪѢ Ϊ内
 
Empire style dress- green
  Code [000002163]
 ݫ価̫ [180,000 ݫ]
cheerydoll
売価̫
ݫ 4,950
size
 
englishjapan
馪Ϋ髤ԪѫーΫɫ쫹Ǫ

Ϋ髤䢪ʪêƪުӭѫժǪŪêA髤󫹫ーȪǪʪӪǪ

Ϋー૫ーΫーーǫーȪͯܪʫѫーɫ쫹ުު

亪Ǫ쪤ʫ뫨ëȪݫȪǪ

*ϰ:ɫ쫹ܫͫëȡーーȡー૫ーー롢総5.

** Size for:Iplehouse S.ID-large,
Volks SD9- Girl,Volks SD13- Girl,SD16- Girl(Volks),Volks SDGr- Girl,
DD-M,DD-L,DD-DY,Smart doll Standard,Smart doll m Bust.


** cheerydollΪ٪ƪ装ϫϫɫ᫤ɪ込ªƪꡢŪêƪ状Ϫ˪ê変몳Ȫ⪢ު

**属ͫë쫹ުʪɣ˪ުƪª˪為写真Ȫᴪު몳Ȫު㯪êު

** ªѢ3~4 Ϊ骤驪Ȫު
 

 

Copyright@2004 CheeryDoll All Right Reserved.
36-26, 2Fl., Suyu 3(sam)-dong, Gangbuk-gu, Seoul. South Korea 142-073
TEL:82-010-3231-4667 FAX:82-
Company Number:312-10-93721